Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Sans La Nommer, Georges Moustaki

Sans La Nommer, Georges Moustaki          Χωρίς να την κατονομάσω

Je voudrais, sans la nommer,                     Θάθελα, χωρίς να την κατονομάσω
Vous parler d’elle                                        Να σας μιλήσω γι αυτήν
Comme d’une bien-aimée,                          Σαν για μια αγαπημένη
D’une infidèle,                                            Για μια άπιστη
Une fille bien vivante                                 Μια ολοζώντανη κοπέλα
Qui se réveille                                            Που ξυπνά
A des lendemains qui chantent                  Στα αύριο που τραγουδούν
Sous le soleil.                                             Στη λιακάδα.

C’est elle que l’on matraque,                    Είναι εκείνη που χτυπούν με το ρόπαλο
Que l’on poursuit que l’on traque.            Που δικάζουν, που καταδιώκουν.
C’est elle qui se soulève,                            Εκείνη που ανασηκώνεται
Qui souffre et se met en grève.                  Που υποφέρει και ρίχνεται στην απεργία.
C’est elle qu’on emprisonne,                     Είναι εκείνη που φυλακίζουν
Qu’on trahit qu’on abandonne,                 Που προδίδουν που εγκαταλείπουν
Qui nous donne envie de vivre,                  Που μας δίνει τη δίψα για ζωή
Qui donne envie de la suivre                      Που δίνει τον πόθο να την ακολουθήσεις
Jusqu’au bout, jusqu’au bout.                    Ως το τέρμα, ως το τέρμα.
Je voudrais, sans la nommer,                      Θάθελα, χωρίς να την κατονομάσω
Lui rendre hommage,                                   Να της αποδώσω σεβασμό
Jolie fleur du mois de mai                            Όμορφο του Μαγιού λουλούδι
Ou fruit sauvage,                                          'Η άγριο φρούτο
Une plante bien plantée                                Δεντρί καλοφυτεμένο
Sur ses deux jambes                                      πάνω στα δυο του πόδια
Et qui trame en liberté                                  Κι ελεύθερα απλώνεται
Ou bon lui semble.                                         όπου καλό του φαίνεται.
C’est elle…                                                    Είναι αυτή . . .
Je voudrais, sans la nommer,                        Θάθελα, χωρίς να την κατονομάσω
Vous parler d’elle.                                          Γι αυτή να σας μιλήσω
Bien-aimée ou mal aimée,                              Πολυαγαπημένη ή κακο-αγαπημένη
Elle est fidèle                                                  Είναι πιστή
Et si vous voulez                                             Κι αν θέλετε
Que je vous la présente,                                 Να σας τη συστήσω
On l’appelle                                                    Τη λένε
Révolution Permanente !                                Διαρκή Επανάσταση
C’est elle…                                                      Είναι αυτή . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου